Algemene voorwaarden

1. Aanmelding geschiedt per mijn website of mail


2. Na ontvangst van betaling per bank is deelname bevestigd 


3. Kosteloos annuleren kan enkel per email, tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande Activiteit. Datum van ontvangst van de annulering is bepalend 
4. Bij annuleren korter dan 14 dagen voor de activiteit/training of cursus, is de klant verplicht 50% van het afgesproken bedrag te voldoen. Indien al is betaald wordt de helft geretourneerd. 

5. Bij ziekte of verhindering van een deelnemer, zoeken wij in overleg een vervangdatum 

6. In het geval van een kinderfeestje en/of evenement kan het aantal deelnemers tot 5 werkdagen voor de geplande datum gewijzigd worden. 

7. Gabriëlle (bedrijf) behoudt zich het recht voor om een activiteit of cursus te annuleren bij dringende persoonlijke omstandigheden 

 

8. Indien Gabriëlle (bedrijf) genoodzaakt is een activiteit of cursus te annuleren, dan volgt volledige teruggave van het betaalde gelden en/of wordt er in overleg een nieuwe datum bepaald om de activiteit te laten plaatsvinden. 

 

9. Eventuele allergieën en dieetwensen van de deelnemer dienen bij aanmelding aan Gabriëlle (bedrijf) te worden doorgegeven. Gabriëlle (bedrijf) behoudt zich het recht voor om eventuele bijkomende materiaalkosten in rekening te brengen bij de ouders/verzorgers dan wel in heel risicovolle gevallen deelname te wijzigen 

 

10. Deelname aan een activiteit/training of cursus is voor risico van ouders/verzorgers 

 

11. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen 

 

12. Gabriëlle (bedrijf) behoudt zich het recht voor om foto’s van de activiteiten of cursus te plaatsen op social media. Ouders/verzorgers dienen voorafgaand aan de activiteit per email bezwaar te maken indien dit niet gewenst is. 

 

13. Bij een activiteit op locatie, worden er reiskosten in rekening gebracht, namelijk €0,45 per gereden kilometer. Bij een cursus/training op locatie zijn er geen reiskosten die in rekening worden gebracht.

14. In geval van materiele schade en/of persoonlijke schade tijdens een activiteit of cursus georganiseerd door Gabriëlle (bedrijf) is de aansprakelijkheid van Gabriëlle (bedrijf) uitgesloten, tenzij u kunt aantonen dat de schade is ontstaan door een grove fout anderzijds. In dat geval is de eventuele aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot de hoogte van het totaalbedrag dat Gabriëlle (bedrijf) heeft gefactureerd. 

 

15. Bedragen zoals genoemd op de website(s) zijn voor particulieren inclusief 21% BTW en voor zakelijke klanten exclusief 21% BTW. 

 

16. Facturen worden per email verzonden met een betalingstermijn van 14 dagen. In geval van een verjaardagsfeestje geldt dat de factuur voorafgaand aan het feestje dient te zijn voldaan. 

 

Bedrijfsnaam: Gabriëlle - Archangelstraat 19 -1506 NP – Zaandam 
Telefoon 06 11045210 – gabriellebosman@live.nl - www.officialgab.wix.com/jufgabrielle 
IBAN NL17 ABNA 0486 4230 50 * BTW NL199417404B01 * KVK 59809779

Handelsnaam: Juf Gabriëlle - Bedrijfsnaam: Gabriëlle – mailadres: gabriellebosman@live.nl - www.jufgabrielle.com

 

Q. Indien de factuur na 14 dagen na de factuurdatum nog niet is voldaan, wordt er een herinnering verzonden met wederom een betaaltermijn van 14 dagen. Is het bedrag na deze 14 dagen wederom niet voldaan, dan worden er herinneringskosten in rekening gebracht, namelijk 10 % van het totale factuurbedrag. 

© 2017 by Gabriëlle Bosman. Proudly created with Wix.com